TUZLANKE I TUZLACI

30.04.2005.
Pašaga Mandžić
Pašaga Mandžić (1907-1975) rođen je u Tuzli. Od 1924. godine je član Komunističke partije Jugoslavije. Sekretar je Mjesnog komiteta KP u Tuzli, a od 1938 godine člam Pokrajinskog komiteta KP za BiH i sekretar Oblasnog Komiteta KP u Tuzli. Prije rata, kao komunista bio je zatočen četiri godine. Bio je rukovodilac štaba za pripremu ustanka 1941. godine i učesnik Pete zemaljske konferencije KPJ.

U toku drugog svjetskog rata bio je komesar Ozrenskog partizanskog odreda, 1.bosanskog bataljona, komesar brigade, član biroa Pokrajinskog komiteta i sekretar Oblasnog komiteta KP za istočnu Bosnu, vijećnik ZAVNOBIH-a od osnivanja i član Prezidijuma i vijećnik II zasjedanja Avnoja.

Poslije 1945. godine bio je ministar u prvoj vladi Bosne i Hercegovine, potpredsjednik Privrednog savjeta savezne vlade, predsjednik savjeta savezne vlade, predsjednik Narodnog odbora sreza Tuzla, predsjednik SUBNOR-a BiH. Bio je član Izvršnog komiteta CK SKBiH I CK SKJ, kao i poslanik savezne i republičke skupštine.

Nosilac je ˝Partizanske spomenice 1941˝, Ordena narodnog heroja, Ordena narodnog oslobođenja i drugih visokih odličja.

Pašagina vila u naselju Kula u Tuzli.


Priredio(la): Tuzlarije