SPORTARIJE

15.03.2016.
Krivična djela počinjena iz mržnje ugrožavaju temelje društva
Krivična djela počinjena iz mržnje ugrožavaju temelje svakog društva, pa tako i Bosne i Hercegovine. Ova djela nisu specifikum samo BiH nego se događaju i drugdje, pa i u najrazvijenijim zemljama svijeta. Međutim, u BiH kao u zemlji u tranziciji, u kojoj se još osjećaju posljedice rata, ova krivična djela izazivaju poseban senzibilitet građana. U porastu su zbog čega je neophodno maksimalno uključenje svih nadležnih organa i institucija u rješavanje ovog problema, rečeno je na današnjem skupu na Pravnom fakultetu u Tuzli u organizaciji Misije OSCE-a u BiH.

Tuzlarije


Na skupu prvenstveno namijenjenom studentima Pravnog fakulteta prezentirana je analiza nastala nakon višegodišnjeg praćenja incidenata motiviranih predrasudama, s preporukama kako se protiv ovog društvenog problema treba boriti i kakvim sredstvima.

-Krivična djela učinjena iz mržnje mogu zaista predstavljati destabilizirajući faktor društva koji je potrebno na vrijeme prevenirati, a onda i adekvatno sankcionirati kada do takvih incidenata dođe- istakla je Halisa Skopljak, pravna savjetnica Misije OSCE-a u BiH.

Bosna i Hercegovina je pogodno tlo za širenje krivičnih djela mržnje. Glavni tužilac Brčko Distrikta Zekerija Mujkanović kazao je da ta djela počivaju na vjerskoj i nacionalnoj netrpeljivosti, a u igri su i nacionalne manjine.
-Manjinske grupe na određenom području obično su žrtve, a vjerski objekti su uglavnom mjesta na kojima se izvršavaju ova krivična djela- istakao je tužilac Mujkanović.

Prevencija i edukacija su najbolja sredstva za borbu protiv krivičnih djela mržnje, ali suzbijanje je nezamislivo bez odgovarajuće zakonske regulative. U BiH je od 2010. godine ova oblast preciznije regulirana zakonom, ali se u praksi rijetko izriču stroge zatvorske kazne nego se sve završava na uvjetnim kaznama ili čak oslobađajućim.


-Zabrana mržnje je regulirana međunarodnim konvencijama, od univerzalnih, međunarodnih paktova pa do domaćeg zakonodavstva. Međutim, ipak izaziva velike probleme i poteškoće- napomenuo je dr. Izudin Hasanović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Rečeno je da su osim diskriminaciji po osnovu nacionalne ili vjerske pripadnosti, primjeri mržnje vezani i za zbivanja na fudbalskim utakmicama. Takav primjer vezan je za susret Širokog Brijega i Sarajeva 2009. godine kada je smrtno nastradao navijač Sarajeva Vedran Puljić.

Misija OSCE-a ima sveobuhvatan program praćenja ovakve vrste incidenata, od trenutka njihovog dešavanja pa do konačne sudske presude, a kada je riječ o ublažavanju problema, najveći teret leži na policiji i pravosuđu, rečeno je na skupu u Tuzli.

Priredio(la): Agencija Fena