SPORTARIJE

24.04.2006.
Asocijacija odbojkaškog saveza FBiH
Okončan nastavak Izvještajne Skupštine AOSFBiH


Tuzla, 24. april 2006.

Nakon što je sa radom započeta 19. marta, Izvještajna Skupština AOSFBiH je proteklog vikenda u svom nastavku, uspješno i okončana. Prisutnih 24, od ukupno imenovanih 44. člana ovog tijela, očitovalo se o 9. tačaka dnevnog reda.

Nakon što su u prvom dijelu održanom 19. marta izabrana radna tijela, te usvojen zapisnik sa Osnivačke skupštine, usvojen je dopunjeni Izvještaj o radu predsjedništva Asocijecije u prošloj godini, o kojem se sa mnogo pohvala očitovao i Nadzorni odbor.
- Jedine zamjerke na rad Predsjedništva, koje su u našem izvješću navedene kao prijedlozi za budući period su: nepostojanje pravilnika o materijalno – finansijskom poslovanju, te uvođenje posebnih djelovodnika za svako tijelo i komisiju AOSFBiH. A inače, pozivamo sve koji imaju kakvih primjedbi na rad organa AOSFBiH, da se ne služe kuloarima, nego da se pismeno obrate Nadzornom odboru koji će znati kako postupiti, rekao je između ostalog Živko Budimir, predsjednik Nadzornog odbora.
Također članovi Skupštine su usvojili i Finansijski izvještaj za prošlu godinu, u kojem je kancelarija saveza potrošila 47.835 KM, te poslovala pozitivno za 6. 619 KM.

Usvojen je i operativni plan i program rada saveza za 2006. godinu, u kojem je između ostalih redovnih aktivnosti stavljen akcent na održavanje ljetnih kampova za omladinske kategorije u više gradova FBiH, čime se uz stručan rad želi podići kvalitet odbojke na ovim prostorima. A na prijedlog članova Skupštine, u narednoj sezoni će biti planirano i više turnira za sve mlađe kategorije.

U usvojenom finansijskom planu za 2006. godinu planirani su prihodi o 67. 000 KM, od čega će najveći dio biti prikupljen od kotizacija, članarine i registracije igrača i klubova, te manji dio od sponzorskih ugovora.

Na kraju su imenovana i dva člana u u pravni odbor OS BiH, a to su Živko Budimir i Munib Efendić (Lukavac), dok je za zamjenskog člana imenovana Senada Ćerimović (Zenica). S obzirom da je Živko Budimir ranije obavljao dužnost predsjednika nadzornog odbora, na to mjesto izabran je Marijan Šimić (Gradačac). U Nadzorni odbor OSBiH, imenovan je Munib Zaimović (Maglaj).

Također u sklopu ponuđenih tačaka dnevnog reda, doneseni su i još neki zaključci sa kojima će se ići prema OSBIH, a koji se tiču usaglašavanja statuta oba saveza, te registracionog pravilnika, koji trenutno nisu isti u oba bh. entiteta.

Za AOSFBiH
Nedim Ćudić, portparol

Priredio(la):