TUZLARIJE - VREMEPLOV

15.02.2005.
Univerzitet u Tuzli
Univerzitet u Tuzli sa 34 studijska profila organizuje i izvodi nastavno-naucni proces na nivou dodiplomskog i postdiplomskog studija na 11 fakulteta na kojima studira oko 10.615 studenata. U nastavno-naucnom procesu na fakultetima ucestvuje 583 nastavnika i saradnika u različitim zvanjima. Pored ovoga, na Univerzitetu je zaposleno i 211 saradnika koji obavljaju strucne, administrativno-tehnicke i pomocne poslove. Formiranju Univerziteta u Tuzli prethodilo je 28 godina razvoja visokoškolskih i naucno-itraživackih institucija. Vec šezdesetih godina kao rezultat ekonomskih i društvenih potreba i opredijeljenosti sredine na povezivanju obrazovanja i privrede, formiraju se u Tuzli više i visoke škole i institucije za naucnoistraživacku djelatnost: Viša rudarska škola osnovana je 1958. godine i Tehnološki fakultet 1959. godine kao prvi dislocirani fakultet sarajevskog univerziteta. Viša rudarska škola prerasta u rudarski fakultet 1960. godine a iste godine zapocinje sa radom i Viša pedagoška škola. 1961. godine je u Brckom otpocela sa radom Viša ekonomsko-komercijalna škola. Daljnji razvoj visokog obrazovanja na podrucju Sjeveroistocne Bosne je diktiran potrebama i dinamikom privrednog i društvenog razvoja regiona. U istom ritmu su više škole prerastale u fakultet, odnosno osnivani novi fakulteti i instituti, i razvijane nove privredne grane. Viša Pedagoška škola je 1969. godine prerasla u Pedagošku akademiju, Viša ekonomsko-komercijalna škola u Ekonomski fakultet 1976. godine. Studij elektrotehnike je organizovan kao zasebna organizaciona cjelina Sarajevskog univerziteta 1972. godine.
Prekretnicu u razvoju visokoškolskog obrazovanja u regiji donijelo je osnivanje Medicinskog fakulteta 1976. godine. To je bila raskrsnica sa koje se ušlo u podrucje multidisciplinarnosti odmicuci se postepeno od pretežno tehnicke profilacije. Osnivanje univerziteta je postalo nužnost, ne samo da bi se nastavio razvoj visokog obrazovanja nego i da bi se osigurao daljnji kulturni i društveni preobražaj jednog od najmnogoljudnijih regiona Bosne i Hercegovine. Osnivanju je prethodilo konstituiranje Zajednice visokoškolskih i naucnoistraživackih institucija Sjevernoistocne Bosne 1972. godine i Konzorcija za razvoj višeg i visokog obrazovanja i naucnoistraživackog rada u Tuzli. U zajednicu se udružuju: Tehnološki fakultet u Tuzli, Rudarski fakultet u Tuzli, Institut za rudarska i hemijsko-tehnološka israživanja u Tuzli, Pedagoška akademija u Tuzli, Viša ekonomsko-komercijalna škola u Brckom i Savezni centar za obrazovanje i zaštitu u industriji i rudarstvu u Tuzli. Naknadno Zajednici pristupaju i Odjeljenje Muzicke akademije i Elektrotehnickog fakulteta iz Sarajeva u Tuzli. Sporazum o udruživanju u Univerzitet je postpisan 18. novembra 1976. godine u Sarajevu a svecanost pocetka rada je održana 18. decembra u Tuzli. Univerzitet u Tuzli ima veoma razvijenu saradnju sa univerzitetima i brojnim drugim institucionalnim organiozacijma iz oblasti visokog obrazovanja u zemlji i inozemstvu. Dosadašnja medunarodna saradnja Univerziteta u Tuzli i postignuti rezultati ucešcem u brojnim medunarodnim projektima jasno pokazuju naše opredjeljenje ka daljnjem razvoju Univerziteta u skladu sa evropskim programima i standardima.

Priredio(la): cupo / tz.univ.