TUZLARIJE - VIZITKE

INPROZ doo

 
"Inproz" d.o.o. Tuzla posluje od 1994. godine. Naša osnovna djelatnost su poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite okolice. Startali smo u ratnoj godini, kada firme sa orijentacijom poput naše, nisu imale šta da traže na tržištu. Uprkos teškoćama, a njih je bilo bezbroj, firma je opstala, stabilizovala se, stekla ime. Bez lažne skromnosti, danas se možemo svrstati među najuspješnije firme u oblasti zaštite na radu i zaštite od požara u Tuzlanskom kantonu i šire.

Poslovanje s našom firmom, uz kvalitet koji se podrazumijeva, garantuje vam i legalitet obavljenih poslova što isključuje mogućnost da neka od nadležnih inspekcija ospori naš rad. Osim odgovarajuće registracije na Višem sudu u Tuzli naša firma posjeduje dopunska odobrenja i saglasnosti za obavljanje sljedećih poslova:

  • rješenje br. 03-23-4-7-1/02 za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara, izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša
  • rješenje br. 07-34-1627/01 za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, izdato od Federalnog inspektorata zaštite na radu
  • rješenje br. 09-17-745/01 za projektovanje i obavljanje poslova ispitivanja u energetici, izdato od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
  • rješenje br. 07-18-630/02 za obavljanje poslova pregleda, ispitivanja, servisa i održavanja u rudnicima sa površinskom i podzemnom eksploatacijom, izdato od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
  • rješenje br. 12-07/2-23-2512-2/01 o saglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okolice, izdato od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK
  • rješenje br. 03/1-49-3120/02 za obavljanje stručnih poslova kontrole ispravnosti i podešavanje ventila sigurnosti na termoenergetskim postrojenjima, izdato od Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK
  • saglasnost br. 08-02/1-3-44-945/01 za obavljanje poslova obuke radnika koji rukuju sa lakozapaljivim tečnostima i gasovima, izdato od Ministarstva unutrašnjih poslova TK
  • saglasnost br. 02-44-220/01 za obavljanje poslova obuke radnika koji rukuju sa lakozapaljivim tečnostima i gasovima, izdato od strane MUP-a Županije Posavske
  • rješenje br. 02-44-219/01 o obavljanju poslova ispitivanja opreme, sredstava i instalacija za gašenje požara, izdato od strane MUP-a Županije Posavske
  • rješenje br. 12/8-1-04-9-226/02 o obavljanju poslova stručnog osposobljavanja vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu i manipulaciji sa opasnim materijama, izdato od strane FMUP-a BiH